Teatr Tekstu Teodora Sixta “Antygona”

“Antygona” jest o tyle tajemniczą tragedią, że niewiele wiadomo o pochodzeniu tematu tekstu Sofoklesa. W tym czasie żelazną regułą było, że kanwą sztuki jest znany widzom mit lub wydarzenie rzeczywiste. Wymyślenie całej historii przez poetę raczej nie wchodziło w grę. Ponieważ nie wiadomo nic o takim micie, szukano zdarzenia. Już w starożytności istniał przekaz o miejscu, w którym dopatrywano się śladów, jakie pozostawiło ciało Polinejkesa wleczone przez Antygonę.

Powstanie sztuki datuje się na 442 r. p.n.e. Była trzydziestą drugą sztuką Sofoklesa.

Na współczesną interpretację “Antygony” kluczowy wpływ miała analiza Hegla, który widział w tym tekście konflikt dwóch równouprawnionych sfer wartości. Stąd doszukiwanie się winy w zachowaniu Antygony i uznawanie racji Kreona. Znawca tragedii greckiej, Albin Lesky w latach 70 odrzucił tę intepretację. “To jest dramat oporu” – pisał. – “Świętokradztwo Kreona wymaga twardego i bezwarunkowego oporu. […] Wszelkie próby usprawiedliwiania Kreona jako lojalnego funkcjonariusza państwa, zawodzą. Odmowa pogrzebu zdrajcy ojczyzny niewątpliwie zgadzała się z greckim obyczajem. Jednak Kreon posuwa się dalej: rozstawiając straże, chce zapobiec usunięciu zwłok i w ten sposób zostawia je na żer dzikim ptakom. Z tego powodu zostaje opuszczony przez miasto, syna, bogów.”

Według Leskiego Kreon nadużywa władzy, przekracza prawa i dlatego opór podjęty przez Antygonę jest skuteczny to znaczy tłum ostatecznie opowiada się po stronie dziewczyny. A jest to wybór nieoczywisty, bo z jednej strony ma ów tebański chór ludzi przekraczającego swoje uprawnienia władcę, którego jednak szanuje, z drugiej upór i pogardę śmierci, której nie rozumie.

To wahanie reprezentującego tebańską opinię społeczną chóru, jego niezdecydowanie, jego stopniowe przechodzenie z jednej strony na drugą, od poparcia władzy do opowiedzenia się po stronie oporu, jest w kontekście całej ówczesnej tragedii greckiej, rzeczą niezwykłą.

Powahajmy się z nimi! Zapraszam!

Artur Pałyga

Gdzie? u. Barlickiego 22, Bielsko – Biała, siedziba Razem Podbeskidzie

Kiedy? 15.06.2018r. godz.: 18:00

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Comments are closed.