Adam Konieczny

Lista nr 6 I Miejsce nr 8

Urodziłem się w Katowicach, ale całe życie mieszkam na Śląsku Cieszyńskim w małej wsi koło Skoczowa Międzyświeciu. Ukończyłem filologię germańską na Uniwersytecie Śląskim. Pracuję w Katowicach dla międzynarodowej firmy – branża rozliczeniowa. Od 2018 roku jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia
im. Tadeusza Regera w Bielsku-Białej. W Razem działam od sierpnia 2016 roku.

Dlaczego zaangażowałeś się w politykę i wstąpiłeś do Partii Razem?adam_konieczny

Do Razem zapisałem się, ponieważ w końcu na polskiej scenie politycznej pojawiła się partia, która podziela podobne wartości do moich, równość, solidarność społeczna, tolerancja, walka z wykluczeniem, walka o prawa kobiet, demokracja. W mojej ocenie tylko Razem dawało mi możliwość podjęcia działań w wyżej wymienionych sprawach.

Dlaczego zdecydowałeś się na start w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego?

Jako mieszkaniec gminy Skoczów, od kilku lat codziennie dojeżdżam do pracy w Katowicach. Korzystam z komunikacji publicznej, ponieważ ważne są dla mnie kwestie ekologii i zrównoważonego transportu. Dzięki temu mam okazję do codziennej obserwacji życia i problemów mieszkańców dużej części naszego województwa. Zależy mi na rozwoju i rozwiązywaniu problemów jego mieszkańców. Szczególnie na sercu leży mi kwestia transportu publicznego. Uważam, że powinniśmy kłaść większy nacisk na rozwój transportu kolejowego, w tym na renowację trakcji kolejowych, zwiększenie liczby pociągów np.  na trasie Katowice – Cieszyn, Katowice – Wisła (co zmniejszyłoby ruch samochodowy, który jest dużym problemem na tej trasie, zwłaszcza w wakacje, weekendy i święta), tworzenie nowych połączeń kolejowych, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji kolejowej dla dzieci poniżej 15. roku życia. Dobrze skomunikowane województwo może lepiej się rozwijać, dlatego jeśli zostanę członkiem Sejmiku Województwa Śląskiego, będę kład duży nacisk na tę kwestię.

Gdybyś miał możliwość wprowadzenia trzech zmian w polityce regionalnej, co by to było?

  • Akty przemocy i mowę nienawiści wobec osób LGBT, obcokrajowców karałbym przymusowy udziałem w kursie antydyskryminacyjnym
    lub wolontariatem na rzecz wybranych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób LGBT lub imigrantów.
  • Zrównanie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego
  • Świeckie państwo

kwrazem