Agnieszka Lamek-Kochanowska

Lista nr 6 I Miejsce nr 1

Mam 50 lat, urodziłam się we Wrocławiu. Od 12. roku życia mieszkam na Śląsku Cieszyńskim, najpierw w Cieszynie, gdzie chodziłam do szkoły podstawowej i średniej, a od 20 lat wraz z mężem w Bielsku-Białej. Z wykształcenia jestem etnografką, antropolożką kultury. Studia skończyłam w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Partii Razem działam od samego początku. Jestem członkinią zarządu okręgu Razem Podbeskidzie, a także prezeską Stowarzyszenia im. Tadeusza Regera i członkinią redakcji pisma Równość. Współtworzę również Czarny Protest Bielsko-Biała.

Dlaczego zaangażowałaś się w politykę i wstąpiłaś do Partii Razem?aga

Jestem w Razem, bo to partia, która opiera się na ideach równościowych i demokratycznych. Razem buduje nowoczesną lewicę i nie boi się upomnieć o świeckość państwa, nie kapituluje i nie oddaje praw kobiet, stoi po stronie słabszych, domaga się sprawiedliwości społecznej. Takiej partii do tej pory w Polsce nie było.

Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego?

Zdecydowałam się kandydować w wyborach do sejmiku województwa śląskiego, bo to właśnie sejmik tworzy wizję rozwoju całego regionu. Samorząd województwa decyduje o rozdzielaniu pieniędzy z funduszy unijnych i krajowych na priorytetowe projekty regionalne, ale powinien też dbać o zdrowie mieszkanek/mieszkańców, ich bezpieczeństwo, odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną, trwałe i godne miejsca pracy, ochronę środowiska. Chcę mieć na to wpływ.

Gdybyś miała możliwość wprowadzenia trzech zmian w polityce regionalnej, co by to było?

Chcę, aby każda i każdy odczuwał radość i satysfakcję z działania na rzecz wspólnego dobra. Abyśmy nie musieli/musiały się obawiać, że jesteśmy niewystarczająco mądrzy/mądre, albo naiwni/naiwne, że nie mamy „słusznych poglądów”. Potrzebujemy na każdym poziomie – domu, instytucji, miasta, wsi, kraju – warunków do demokratycznej dyskusji, demokratycznej kontroli, ustalania sposobów współdziałania, podejmowania decyzji o kierunkach zmian. Osiągniemy to dzięki równości, zaufaniu, demokratycznym instytucjom, trosce o słabszych i dbałości o publiczne usługi.

 

Poznaj program samorządowy, który planuję zrealizować, jako radna!

lub pobierz plik Razem-możemy-więcej-program

kwrazem