Magdalena Madzia

Lista nr 6 I Miejsce nr 5

Jestem bielszczanką, poszerzam wykształcenie ekonomiczne, zawodowo zajmuję się prawem pracy i zarządzeniem zasobami ludzkimi. Od kilkunastu lat działam w związku zawodowym NSZZ Metalowcy w FCA Poland SA, jestem członkiem rad pracowniczych, pełnię także funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Dostrzegam problemy, z którymi borykają się dzisiaj ludzie, i widzę potrzebę systemowego ich rozwiązania. Bierne przyglądanie się aktualnej scenie politycznej i krytykowanie jej wad nie wystarcza, w końcu pojawia się w człowieku naturalna potrzeba zrobienia częgoś więcej nie tylko dla siebie. Dlatego wstąpiłam do Razem.magdalena_madzia

Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego?

Kandyduję do sejmiku województwa śląskiego, bo możliwość uczestniczenia w jego obradach daje realne szanse na kreowanie zmian w regionie, który jest mi bliski.

Gdybyś miała możliwość wprowadzenia trzech zmian w polityce regionalnej, co by to było?

Sprawa, na której najbardziej mi zależy, to wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy. Chodzi zwłaszcza o umożliwienie kobietom powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, dofinansowanie placówek opiekuńczych, a także rozwiązania prawne, które nie pozwalałyby zwalniać kobiet następnego dnia po powrocie do pracy i dawałyby możliwość przekwalifikowania się, żeby przystosować się do zmian na rynku pracy.

 

 

kwrazem