Szymon Kania

Lista nr 6 I Miejsce nr 4

Choć urodziłem się na os. Karpackim, to jednak dorastałem i najdłużej mieszkałem w Białej – biedniejszej i bardziej zaniedbanej części naszego miasta, z którą czuję się bardzo związany. W życiu robiłem bardzo wiele rzeczy – od pracy za barem aż po ładowanie tirów. Obecnie pracuję w dwóch kancelariach radcowskich. Ponadto udzielam się społecznie, skutecznie blokując eksmisje na etapie przedsądowym i sądowym. Udało mi się zablokować już trzy eksmisje, właśnie pracuję nad czwartą. Sporządzam również pisma dla osób, których nie stać na pomoc prawną.

Dlaczego zaangażowałeś się w politykę i wstąpiłeś do Partii Razem?szymon_kania

W Partii Razem jestem właściwie od początku. W 2015 r. kandydowałem z list Razem do Sejmu z trzeciego miejsca. Zasiadałem w Radzie Krajowej przez dwie kadencje, podczas których zajmowałem się głównie polityką historyczną, bo kocham historię. Obecnie zasiadam w Zarządzie Okręgu Razem Podbeskidzie. Przemawiałem na licznych protestach, brałem udział w konferencjach prasowych, sporządzałem petycje do Rady Miejskiej.

Kocham politykę. Podobnie jak prawo, jest ona dla mnie narzędziem, za pomocą którego można czynić dobro. Jestem w Razem, ponieważ historia uczy mnie, że największych osiągnięć w naszej historii dokonywaliśmy właśnie RAZEM. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. czy zwycięstwo Solidarności nie były dziełem jednostek, ale tysięcy ludzi. Jestem w Razem, albowiem uważam tę partię za kontynuatorkę przedwojennej lewicy patriotycznej, która miała tak wspaniałych polityków, jak Daszyński, Barlicki, Lieberman czy Dubois. Wreszcie jestem w Razem, bo cenię sobie robienie polityki z ludźmi, którzy wierzą w sprawiedliwość społeczną, o której stanowi Konstytucja RP.

Dlaczego zdecydowałeś się na start w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego?

Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, ponieważ obszary, którymi chciałbym się zajmować, należą do zadań samorządu województwa. Takim obszarem jest m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, czyli dziedziny, w której mamy spore zapóźnienia. Takim obszarem jest także inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, na które mam sporo pomysłów. Wreszcie takim obszarem jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, bowiem smutną praktyką jest, że pomoc dociera wyłącznie do osób uzależnionych, natomiast ich rodziny najczęściej są pozostawione samym sobie.

 

kwrazem