Petycja w sprawie powołania Miejskiej Rady Kobiet

8 marca w siedzibie Okręgu Podbeskidzie Partii Razem odbyła się konferencja prasowa w sprawie złożenia petycji o powołanie w Bielsku-Białej Miejskiej Rady Kobiet.
W imieniu Razem Podbeskidzie głos zabrała Agnieszka Lamek-Kochanowska, która przedstawiła ideę i cele Rady Kobiet.

Polsce wciąż daleko do państw realizujących postulaty równouprawnienia kobiet. W światowym rankingu równości płci (The Global Gender Gap Report) Polska zajmuje 39. miejsce. Ten wynik pokazuje, że zmiany społeczne zatrzymały się u nas w pół drogi. Brak równouprawnienia w Polsce znajduje drastyczne odzwierciedlenie w życiu publicznym. W 2015 roku na listach do Sejmu było 42 proc. kobiet, ale zdobyły jedynie 27 proc. mandatów. Podobnie jest w samorządach – na 107 stanowisk prezydentów polskich miast tylko 12 zajmują kobiety.
W Radzie Miejskiej Bielska-Białej na 24 radnych jest tylko 9 kobiet, to zaledwie 37,5 procenta mandatów. Bielszczanki są bardzo dobrze wykształcone i stanowią więcej niż połowę populacji miasta (według danych statystycznych GUS za rok 2016 bielszczanek jest 90853, mężczyzn 81177), ale ich reprezentacja w organach decyzyjnych bielskiego samorządu wypada bardzo słabo. My, mieszkanki i mieszkańcy Bielska-Białej, powinniśmy to zmienić.
Powołanie Rady Kobiet zaradzi brakowi reprezentacji kobiet w bielsko-bialskim samorządzie oraz pozwoli na uzupełnienie miejskich uchwał i stosowanych w mieście rozwiązań o kobiecy punkt widzenia. Dla przykładu – przydałyby się przewijaki dla dzieci w miejskich publicznych toaletach czy kącik dla maluchów w Urzędzie Miejskim.
Miejskie Rady Kobiet – jako organy opiniodawczo-doradcze – zostały już powołane miedzy innymi we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Wadowicach.

Poniżej przedstawiamy treść petycji:

 

Rada Miejska Bielska-Białej
plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Petycja w interesie publicznym

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195) zwracamy się z wnioskiem do Rady Miejskiej Bielska-Białej o powołanie Miejskiej Rady Kobiet.

Uzasadnienie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Ma to związek z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Mając na uwadze społeczną wagę decyzji Sejmu Ustawodawczego z 1918 roku i jej doniosłość dla przyznania Polkom równorzędnej pozycji w historii, apelujemy do radnych Bielska-Białej o powołanie w roku 2018 Miejskiej Rady Kobiet.
Miejskie Rady Kobiet – jako organy opiniodawczo-doradcze – zostały już powołane miedzy innymi we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Wadowicach. Kobiety powołane do rady reprezentują różne środowiska zawodowe i społeczne. Celem powołania Rady Kobiet jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn, diagnozowanie potrzeb mieszkanek, upowszechnianie idei równości kobiet i mężczyzn, współpraca i wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz praw kobiet, podejmujących temat równouprawnienia, monitorowanie działań samorządu przez pryzmat interesów kobiet. Zadaniem Rady Kobiet ma być tworzenie miasta równych szans i poprawa jego zarządzania w tym zakresie.
Polsce wciąż daleko do państw realizujących postulaty równouprawnienia kobiet. W światowym rankingu równości płci (The Global Gender Gap Report) Polska zajmuje 39. miejsce. Ten wynik pokazuje, że zmiany społeczne zatrzymały się u nas w pół drogi. Brak równouprawnienia w Polsce znajduje drastyczne odzwierciedlenie w życiu publicznym. W 2015 roku na listach do Sejmu było 42 proc. kobiet, ale zdobyły jedynie 27 proc. mandatów. Podobnie jest w samorządach – na 107 stanowisk prezydentów polskich miast tylko 12 zajmują kobiety.
W Radzie Miejskiej Bielska-Białej na 24 radnych jest tylko 9 kobiet, to zaledwie 37,5 procenta mandatów. Bielszczanki są bardzo dobrze wykształcone i stanowią więcej niż połowę populacji miasta (według danych statystycznych GUS za rok 2016 bielszczanek jest 90853, mężczyzn 81177), ale ich reprezentacja w organach decyzyjnych bielskiego samorządu wypada bardzo słabo. My, mieszkanki i mieszkańcy Bielska-Białej, powinniśmy to zmienić.
Powołanie Rady Kobiet zaradzi brakowi reprezentacji kobiet w bielsko-bialskim samorządzie oraz pozwoli na uzupełnienie miejskich uchwał i stosowanych w mieście rozwiązań o kobiecy punkt widzenia. Dla przykładu – przydałyby się przewijaki dla dzieci w miejskich publicznych toaletach czy kącik dla maluchów w Urzędzie Miejskim.

Apelujemy do radnych Bielska-Białej o powołanie Miejskiej Rady Kobiet.

W imieniu Partii Razem
członkini Zarządu Okręgu Podbeskidzie
Agnieszka Lamek-Kochanowska

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

SHARE IT:

Comments are closed.