Sprzeciw wobec homofobicznej pikiety Fundacji Życie i Rodzina

Jesteśmy oburzeni tym, że na ulicach naszego miasta miała miejsce pikieta szczująca na osoby LGBT. Pikietę zorganizowała 13 czerwca Fundacja Życie i Rodzina. Grupa aktywistów fundacji rozstawiła na ulicy 11 listopada w Bielsku-Białej transparenty z kłamliwymi informacjami na temat związków między pedofilią a homoseksualizmem.

Podane przez fundacje informacje te są fałszywe i mają na celu wyłącznie budzenie nienawiści do osób LGBT. Według badań naukowych pedofilia nie ma związku z orientacją seksualną. Badacze ustalili, że pedofile nie są pobudzeni seksualnie przez wizerunki osób dorosłych. Osoby deklarujące orientację homoseksualną nie są pobudzane przez obrazy dzieci. Informacje przedstawiane przez fundację Życie i Rodzina są więc manipulacją. Warto także dodać, że w Polsce za pedofilie przez 10 lat skazano około 6 000 osób, stanowi to 0.015% całej populacji Polski. Osoby homoseksualne stanowią natomiast 4.9% społeczeństwa, a więc 1.8 mln osób. Bezpodstawne wnioskowanie o 1.8 mln osób na podstawie grupy 6 000 osób zaburzonych, których zaburzenia nie mają nic wspólnego z homoseksualizmem, jest skrajnie nierzetelne i nieetyczne.

Nie jest też prawdą, że osoby LGBT stanowią zagrożenie dla “tradycyjnych wartości”, jak twierdzą aktywiści fundacji. Postulat równego traktowania, w tym postulat prawa do małżeństwa dla osób LGBT jest właśnie wyrazem dążenia do tego, by także osoby LGBT mogły cieszyć się tymi wartościami, które są dziś zarezerwowane dla osób hetero. Rodzina jest ważna. Jest ważna także dla osób LGBT, które powinny mieć prawo tą rodzinę tworzyć. Nie zagraża to w żaden sposób prawom osób heteroseksualnych.

Celem akcji fundacji nie jest ochrona dzieci czy katolicyzmu. Celem jest budzenie nienawiści i obrażanie osób LGBT. Tego rodzaju działania zachęcają do przemocy. Jeśli ktoś jest nazywany pedofilem, to łatwiej go uderzyć, wyzywać, obrazić na ulicy. Wiemy, że osoby LGBT spotykają się przemocą werbalną i niewerbalną, także w naszym mieście. Działania podobne do tych, które podejmuje Fundacja Życie i Rodzina sprawią, że tego rodzaju przemocy może być więcej.

Dlatego wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec tego rodzaju pikiet.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>