Sprzeciw wobec homofobicznej deklaracji Rady Sołeckiej w Istebnej

Jak informuje “Głos Ziemi Cieszyńskiej” Rada Sołecka w Istebnej rozważa przyjęcie deklaracji w sprawie “ideologii LGBT”. W deklaracji padają słowa potępiające edukację seksualną, przedstawiające społeczność LGBT jako zagrożenie dla wolności słowa i “niewinności dzieci”. 

Partia Razem okręg Podbeskidzie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tej deklaracji. Kategorycznie potępiamy szczucie na osoby LGBT, straszenie homoseksualizmem. Geje, lesbijki, osoby biseksualne czy transseksualne żyją w naszym regionie, nie stanowią żadnego zagrożenia dla nikogo, zasługują na szacunek i równe traktowanie. Z badań społecznych wiemy, że spotykają się często z przemocą werbalną lub fizyczną. Deklaracje podobne do tej, którą planuje przyjąć Rada Sołecka w Istebnej przyczyniają się do wytwarzania klimatu wrogości, niechęci i nietolerancji do mniejszości seksualnych. Uważamy, że nikt nie powinien być obrażany ze względu na swoją orientację seksualną a samorząd powinien troszczyć się o wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich orientacji.

Sprzeciwiamy się także demonizacji edukacji seksualnej. Naszym zdaniem obowiązkowa edukacja seksualna oparta na standardach WHO jest konieczna w szkołach. Dzieci i młodzież powinny wiedzieć o odmiennych orientacjach seksualnych czy metodach antykoncepcji.

Edukacja seksualna czy szacunek dla osób LGBT nie stanowią żadnego zagrożenia dla wolności słowa ani tym bardziej dla dzieci. Wręcz przeciwnie, edukacja seksualna może odgrywać pozytywną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, uczyć tolerancji i akceptacji odmienności. Zachęcamy Radę Sołecką w Istebnej do odrzucenia tej szkodliwej deklaracji.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>