Interwencje

Interweniowaliśmy w różnych sprawach. Zajmowaliśmy się przeciwdziałaniem eksmisji mieszkańców przy ul. Wapiennej, a także sprawą krzywdzącej decyzji władz powiatu dotyczącej przeniesienia Zespołu Szkół “Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach. Wyraziliśmy swój sprzeciw wobec kontrowersyjnej uchwały sejmiku województwa śląskiego dotyczącej połączenia Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Zbieraliśmy podpisy pod petycją w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także w sprawie podjęcia działań przez władze Bielska w sprawie smogu. Złożyliśmy również petycję dotyczącą wprowadzenia w Bielsku-Białej programu bezpłatnych profilaktycznych szczepień dla dzieci i młodzieży przeciwko HPV. Braliśmy aktywny udział we wszystkich Czarnych Protestach oraz Strajku Kobiet w Bielsku, ponadto zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Apelowaliśmy o nadanie ulicom Bielska patronek związanych z regionem. Bierzemy czynny udział w kształtowaniu regionalnej pamięci historycznej. Złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą strajk okupacyjny bielskich robotników oraz upamiętniliśmy rocznicę śmierci Daszyńskiego, Narutowicza i Pongratza. Zorganizowaliśmy również wykład na temat postaci Daszyńskiego.Razem w sprawie lokatorow

Organizujemy debaty, m.in. zorganizowaliśmy debaty: o jakości powietrza, na temat kierunku rozwoju inwestycji w Bielsku oraz dotyczącą tematu aborcji. Prowadziliśmy również debatę w Krytyce Politycznej w Cieszynie na temat uchodźców.

Trudno nam jest zebrać wszystkie nasze dotychczasowe działania. Mimo tego, że jesteśmy opozycją pozaparlamentarną staramy się wykorzystać dostępne nam narzędzia, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.