Wybory

Pracujemy nad lokalnym programem. badzikiPragniemy zaktywizować mieszkanki i mieszkańców do działania na rzecz miasta.Zależy nam na wprowadzeniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W różnym stopniu mieszkanki i mieszkańcy są w stanie wpływać na realizację zadań publicznych przydzielonych danym jednostkom samorządu terytorialnego. Jednak możliwość złożenia projektu uchwały, a także uczestniczenie w pracach nad nim sprawia, że razem rozwiązujemy problemy, przed którymi stoi nasza wspólnota. Ponadto kształtujemy społeczeństwo obywatelskie, a dla partii Razem to jeden z priorytetowych celów – aby zwrócić państwo obywatelom.